TGJU Mercados locales y globales
Foro en línea

Capacity Utilization

  • Datos en tiempo real Indicador

  • Pronóstico Indicador

Country Last Time Previous Range Metric

Argentina

42.00 20 Apr 51.6 42 : 84.1

Australia

74.48 20 May 71.97 71.97 : 84.62

Austria

0 20 Jun 84.8 73.9 : 88.9

Belgium

0 20 Jun 77.3 69.7 : 85

Benin

0 19 Dec 76.3 46.9 : 78.3

Brazil

69.60 20 Apr 76 69.6 : 84.6

Bulgaria

0 20 Jun 77.3 52 : 78.5

Burkina Faso

0 19 Dec 51.1 29.4 : 100

Canada

79.80 20 Mar 81.4 72.7 : 87.3

China

67.30 20 Mar 77.5 67.3 : 78

Colombia

0 20 Mar 80.9 63.9 : 85.3

Denmark

0 20 Jun 80 70.9 : 88.9

Estonia

0 20 Jun 75.5 52.2 : 79.4

Euro area

69.70 20 Jun 80.9 69.6 : 85.3

European Union

83.20 19 Mar 83.4 69.9 : 85.1 ٪

Finland

0 20 Jun 78.4 63.9 : 88.8

France

0 20 Jun 83.2 66.8 : 90.3

Germany

70.60 20 Jun 83.1 70.3 : 88.8

Greece

67.10 20 Apr 71.2 61.3 : 83.8

Guinea Bissau

90.00 19 Dec 90 40.4 : 97.7

Hungary

0 20 Jun 80.8 67.8 : 87.9

India

0 19 Dec 69.1 68.6 : 83.2

Indonesia

74.09 20 Mar 74.41 62.43 : 79.78

Italy

76.80 19 Dec 77.1 64.9 : 81

Ivory Coast

0 19 Dec 67.5 50.8 : 78.6

Japan

0 20 Apr 92.2 68.6 : 136

Latvia

0 20 Jun 74.7 43.7 : 77.4

Lithuania

0 20 Jun 76.4 44.1 : 77.8

Luxembourg

0 20 Jun 83.4 53.8 : 88.2

Maldives

0 20 Mar 67 35.6 : 89.4

Mali

0 19 Dec 77 36 : 99.9

Malta

0 20 Jun 78.8 17 : 94.9

Mexico

0 20 Mar 81.4 74.1 : 82.6

Netherlands

0 20 Jun 82.7 74.2 : 86.5

New Zealand

92.10 20 Mar 92.1 86.33 : 93.7

Niger

0 19 Dec 50.3 33.9 : 88.2

Nigeria

55.00 18 Dec 54.6 48.5 : 60.5

Norway

0 20 Mar 79.4 76.2 : 85.5

Philippines

0 20 Apr 84.45 70 : 84.56

Poland

0 20 Jun 79.9 67.4 : 83.5

Portugal

69.92 20 Mar 80.36 68.47 : 85.37

Romania

0 20 Jun 74.2 71 : 86.4

Russia

59.00 20 Apr 63 38 : 66

Senegal

0 19 Dec 89 50 : 91.5

Slovakia

0 20 Jun 82.2 46.8 : 89.4

Slovenia

0 20 Jun 83 68.9 : 86.2

South Africa

79.90 19 Dec 80.4 76.9 : 86.2

South Korea

103.90 20 Apr 104 3.8 : 105

Spain

0 20 Jun 80 68.86 : 90

Sri Lanka

81.00 19 Dec 81 69 : 82

Sweden

0 20 Mar 89.4 76 : 91.3

Switzerland

0 20 Jun 81.34 75.04 : 90

Thailand

55.52 20 Apr 61.86 49.17 : 78.07

Togo

0 19 Dec 64.9 40.7 : 76.1

Trinidad and Tobago

65.50 19 Dec 64.2 62.7 : 74

Turkey

66.00 20 Jun 62.6 58.7 : 82

United Kingdom

55.10 20 Jun 79.2 38 : 85.2

United States

64.80 20 May 63.97 63.97 : 89.39
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Argentina

42.00 20 Apr 64 64 64 63

Australia

74.48 20 May 75 75 75 75.95

Brazil

69.60 20 Apr 72 74 75.5 69.8

Canada

79.80 20 Mar 81.9 82.5 82.7 80.5

China

67.30 20 Mar 76.5 76.5 76.5 70.2

Euro area

69.70 20 Jun 77 75 78 72

European Union

83.20 19 Mar 83.7 83.7 84.5 83.8 ٪

Germany

70.60 20 Jun 75 79 82 77

Greece

67.10 20 Apr 74 74 74 73.4

Guinea Bissau

90.00 19 Dec 96 96 96 95

Indonesia

74.09 20 Mar 73 75 79 70

Italy

76.80 19 Dec 67 65 69 66

New Zealand

92.10 20 Mar 91 92 92.5 88

Nigeria

55.00 18 Dec 54 54.7 55.3 53.5

Portugal

69.92 20 Mar 81.4 81.4 81.4 81

Russia

59.00 20 Apr 66 66 66 65

South Africa

79.90 19 Dec 81.3 81.3 81.5 80

South Korea

103.90 20 Apr 105 105 105 103

Sri Lanka

81.00 19 Dec 81 81 81 81

Thailand

55.52 20 Apr 67.1 67.1 67.1 68.2

Trinidad and Tobago

65.50 19 Dec 65.2 65 65 64.9

Turkey

66.00 20 Jun 72 74 75.8 71

United Kingdom

55.10 20 Jun 76 79 78 65

United States

64.80 20 May 78.6 78.6 78.3 77.8