TGJU Mercados locales y globales
Foro en línea

Interbank Rate

  • Datos en tiempo real Indicador

  • Pronóstico Indicador

Country Last Time Previous Range Metric

Angola

14.81 20 May 15.5 7.24 : 21.05 May/20

Argentina

14.07 20 May 8.03 1.2 : 1390 May/20

Australia

1.22 19 Sep 1.1 1.1 : 18.18 ٪

Austria

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 9.87 Apr/20

Bahrain

2.25 20 Jul 2.25 1 : 5.28 Jul/20

Bangladesh

4.97 20 May 4.89 0.74 : 33.54 May/20

Belgium

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 10.63 Apr/20

Benin

3.90 20 Apr 6.32 3.64 : 7.35 Apr/20

Brazil

0 20 Jul 3.65 0.89 : 16.05 Jul/20

Bulgaria

-0.23 20 Jul -0.23 -0.23 : 7.28 Jul/20

Burkina Faso

3.90 20 Apr 6.32 3.64 : 7.35 Apr/20

Canada

0.56 20 Jul 0.56 0.43 : 8.95 Jul/20

Chile

0.45 20 Jul 0.45 0.06 : 7.45 Jul/20

China

2.68 20 Jul 3.09 0 : 9.89 Jul/20

Colombia

2.77 20 Jul 2.77 2.73 : 13.5 Jul/20

Croatia

0.18 20 Jul 0.18 0.1 : 16.96 Jul/20

Czech Republic

0.17 20 Jul 0.17 0.15 : 27.63 Jul/20

Denmark

-0.18 20 Jul -0.18 -0.52 : 16.81 Jul/20

Ecuador

2.10 20 Jul 2.1 0.11 : 14.67 Jul/20

Euro area

-0.43 20 Jul -0.43 -0.54 : 5.39 Jul/20

Finland

-0.41 20 Jun -0.4 -0.49 : 16.14 Jun/20

France

-0.08 20 May -0.11 -0.42 : 5.13 May/20

Germany

-0.38 20 Jun -0.27 -0.42 : 14.57 Jun/20

Greece

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 105 Apr/20

Guinea Bissau

3.90 20 Apr 6.32 3.64 : 7.35 Apr/20

Hong Kong

0.78 20 Jul 0.78 0.07 : 15.56 Jul/20

Hungary

0.74 20 Jul 0.74 0.02 : 32 Jul/20

Iceland

1.38 20 Jul 1.38 1.38 : 18.47 Jul/20

India

3.19 20 Jun 3.29 3.1 : 12.97 Jun/20

Indonesia

4.66 20 Jul 4.66 4.19 : 57.79 Jul/20

Ireland

-0.31 20 May -0.27 -0.43 : 22.5 May/20

Italy

-0.38 20 Jun -0.27 -0.42 : 20.51 Jun/20

Ivory Coast

3.90 20 Apr 6.32 3.64 : 7.35 Apr/20

Japan

-0.05 20 Jul -0.05 -0.13 : 8.5 Jul/20

Jordan

0 20 Apr 2.15 0.71 : 8.92 Apr/20

Kazakhstan

11.50 20 Jul 11.5 0 : 24 Jul/20

Kenya

5.13 20 Apr 4.4 0.4 : 68.3 Apr/20

Kuwait

1.56 20 Jul 1.56 0.63 : 11.95 Jul/20

Latvia

0.17 20 Jul 0.17 0.16 : 23.5 Jul/20

Lebanon

0 20 Apr 3 0 : 275 Apr/20

Lithuania

-0.27 20 May -0.25 -0.42 : 21.75 May/20

Macau

0.80 20 Jun 1.26 0.15 : 6.99 Jun/20

Malaysia

2.30 20 Jul 2.3 2.03 : 14.5 Jul/20

Mexico

5.65 20 Jun 6 3.29 : 89.48 Jun/20

Mongolia

10.84 20 Jan 11 5.96 : 15.96 Jan/20

Netherlands

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 14.19 Apr/20

New Zealand

1.53 19 Sep 1.25 1.25 : 24.25 Sep/19

Norway

0.36 20 Jul 0.36 0.26 : 27.21 Jul/20

Pakistan

11.19 20 Mar 13.34 1.21 : 17.42 Mar/20

Peru

2.28 20 Jul 2.28 0.04 : 552 Jul/20

Poland

0.16 20 Jul 0.16 0.16 : 29.58 Jul/20

Portugal

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 17.82 Apr/20

Romania

2.05 20 Jul 2.05 0.49 : 207 Jul/20

Russia

6.72 20 Feb 6.07 4.2 : 45.3 Feb/20

Rwanda

0 20 Jan 5.52 2.28 : 12.85 Jan/20

Saudi Arabia

1.13 20 May 1.23 0.6 : 5.24 May/20

Serbia

1.04 20 Jul 1.04 1.04 : 19.18 Jul/20

Singapore

0.56 20 Jul 0.56 0.34 : 9.84 Jul/20

Slovenia

-0.27 20 May -0.25 -0.42 : 6.9 May/20

South Africa

3.91 20 Jul 3.91 3.91 : 16.96 Jul/20

South Korea

0.69 20 Jul 0.69 0.65 : 6.14 Jul/20

Spain

-0.38 20 Jul -0.38 -0.4 : 15.75 Jul/20

Sri Lanka

6.96 20 Jul 6.96 0.13 : 27.58 Jul/20

Suriname

12.60 19 Sep 9.3 5.4 : 18.6 Sep/19

Sweden

0.06 20 Jul 0.06 -0.65 : 13.13 Jul/20

Switzerland

-0.67 20 Jul -0.67 -0.96 : 10 Jul/20

Taiwan

0.48 20 Jul 0.48 0.47 : 2.37 Jul/20

Thailand

0.63 20 Jul 0.63 0.62 : 5.41 Jul/20

Turkey

7.69 20 Jul 7.69 4.74 : 28.52 Jul/20

Ukraine

8.28 20 Jul 8.28 3.59 : 32.16 Jul/20

United Arab Emirates

0.72 20 Jul 0.72 0.62 : 6.96 Jul/20

United Kingdom

0.13 20 Jul 0.13 0.13 : 15.63 Jul/20

United States

0.30 20 Jul 0.3 0.22 : 10.63 Jul/20

Uruguay

0.62 20 May 1.07 0.32 : 7.11 May/20

Vietnam

2.22 20 Jul 2.13 2.13 : 19.77 Jul/20
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Angola

14.81 20 May 14.81 14.81 14.31 14.81 May/20

Argentina

14.07 20 May 8.07 8.07 6.07 10.07 May/20

Australia

1.22 19 Sep 1.22 1.22 1.22 0.97 ٪

Austria

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

Bahrain

2.25 20 Jul 2.25 2.25 2.25 2.25 Jul/20

Bangladesh

4.97 20 May 4.97 4.97 4.97 4.97 May/20

Belgium

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

Benin

3.90 20 Apr 3.9 3.9 3.9 3.9 Apr/20

Bulgaria

-0.23 20 Jul -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 Jul/20

Burkina Faso

3.90 20 Apr 3.9 3.9 3.9 3.9 Apr/20

Canada

0.56 20 Jul 0.56 0.56 0.56 0.56 Jul/20

Chile

0.45 20 Jul 0.45 0.45 0.45 0.45 Jul/20

China

2.68 20 Jul 2.68 2.68 2.68 2.68 Jul/20

Colombia

2.77 20 Jul 2.77 2.77 3.02 2.77 Jul/20

Croatia

0.18 20 Jul -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Jul/20

Czech Republic

0.17 20 Jul 0.17 0.17 0.17 0.17 Jul/20

Denmark

-0.18 20 Jul -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 Jul/20

Ecuador

2.10 20 Jul 1.25 1.25 1.25 1.25 Jul/20

Euro area

-0.43 20 Jul -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 Jul/20

Finland

-0.41 20 Jun -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 Jun/20

France

-0.08 20 May -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 May/20

Germany

-0.38 20 Jun -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 Jun/20

Greece

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

Guinea Bissau

3.90 20 Apr 3.9 3.9 3.9 3.9 Apr/20

Hong Kong

0.78 20 Jul 0.78 0.78 0.78 0.78 Jul/20

Hungary

0.74 20 Jul 0.74 0.74 0.74 0.74 Jul/20

Iceland

1.38 20 Jul 1.38 1.38 1.63 1.38 Jul/20

India

3.19 20 Jun 2.69 2.69 2.69 2.94 Jun/20

Indonesia

4.66 20 Jul 4.66 4.66 4.66 4.66 Jul/20

Ireland

-0.31 20 May -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 May/20

Italy

-0.38 20 Jun -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 Jun/20

Ivory Coast

3.90 20 Apr 3.9 3.9 3.9 3.9 Apr/20

Japan

-0.05 20 Jul -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 Jul/20

Kazakhstan

11.50 20 Jul 11.5 11.5 11.5 11.5 Jul/20

Kenya

5.13 20 Apr 4.88 4.63 4.63 4.88 Apr/20

Kuwait

1.56 20 Jul 1.56 1.56 1.56 1.56 Jul/20

Latvia

0.17 20 Jul 0.17 0.17 0.17 0.17 Jul/20

Lithuania

-0.27 20 May -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 May/20

Macau

0.80 20 Jun 0.81 0.81 0.81 0.81 Jun/20

Malaysia

2.30 20 Jul 2.3 2.3 2.3 2.3 Jul/20

Mexico

5.65 20 Jun 5.65 5.65 5.9 5.65 Jun/20

Mongolia

10.84 20 Jan 8.34 8.34 8.84 8.34 Jan/20

Netherlands

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

New Zealand

1.53 19 Sep 0.78 0.78 0.78 1.03 Sep/19

Norway

0.36 20 Jul 0.36 0.36 0.36 0.36 Jul/20

Pakistan

11.19 20 Mar 11.19 11.19 11.69 11.19 Mar/20

Peru

2.28 20 Jul 2.28 2.28 2.28 2.28 Jul/20

Poland

0.16 20 Jul 0.16 0.16 0.16 0.16 Jul/20

Portugal

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

Romania

2.05 20 Jul 1.8 1.8 2.05 1.8 Jul/20

Russia

6.72 20 Feb 6.72 6.72 6.72 6.72 Feb/20

Saudi Arabia

1.13 20 May 1.13 1.13 1.13 1.13 May/20

Serbia

1.04 20 Jul 1.04 1.04 1.04 1.04 Jul/20

Singapore

0.56 20 Jul 0.57 0.57 0.97 0.57 Jul/20

Slovenia

-0.27 20 May -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 May/20

South Africa

3.91 20 Jul 3.91 3.66 3.66 3.91 Jul/20

South Korea

0.69 20 Jul 0.69 0.69 0.69 0.69 Jul/20

Spain

-0.38 20 Jul -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 Jul/20

Sri Lanka

6.96 20 Jul 5.96 5.96 5.96 5.96 Jul/20

Suriname

12.60 19 Sep 2.6 0.1 0.1 2.6 Sep/19

Sweden

0.06 20 Jul 0.06 0.06 0.06 0.06 Jul/20

Switzerland

-0.67 20 Jul -0.67 -0.67 -0.67 -0.67 Jul/20

Taiwan

0.48 20 Jul 0.36 0.36 0.36 0.49 Jul/20

Thailand

0.63 20 Jul 0.38 0.38 0.38 0.38 Jul/20

Turkey

7.69 20 Jul 7.69 7.19 7.19 7.69 Jul/20

Ukraine

8.28 20 Jul 8.28 8.28 8.28 8.28 Jul/20

United Arab Emirates

0.72 20 Jul 0.72 0.72 0.72 0.72 Jul/20

United Kingdom

0.13 20 Jul 0.13 0.13 0.13 0.13 Jul/20

United States

0.30 20 Jul 0.3 0.3 0.3 0.3 Jul/20

Uruguay

0.62 20 May -0.68 -0.68 -0.68 -0.58 May/20

Vietnam

2.22 20 Jul 1.72 1.72 1.72 1.72 Jul/20