TGJU Mercados locales y globales
Foro en línea

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1777.32 5.1200 0.2900 1778.68 1758.99 19:22:27
گرم 57.14 0.1646 0.0093 57.19 56.55 19:22:27
کیلوگرم 57142.12 164.6117 9.3237 57185.85 56552.80 19:22:27
تولا 666.50 1.9200 0.1088 667.01 659.62 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.06 0.0300 0.1700 18.12 17.79 19:22:27
گرم 0.58 0.0010 0.0055 0.58 0.57 19:22:27
کیلوگرم 580.64 0.9645 5.4656 582.57 571.96 19:22:27
تولا 6.77 0.0113 0.0638 6.80 6.67 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 826.70 11.8000 1.4300 845.20 826.70 19:22:27
گرم 26.58 0.3794 0.0460 27.17 26.58 19:22:27
کیلوگرم 26579.00 379.3785 45.9755 27173.79 26579.00 19:22:27
تولا 310.01 4.4250 0.5363 316.95 310.01 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1921.20 11.4000 0.5900 1938.15 1907.70 19:19:47
گرم 61.77 0.3665 0.0190 62.31 61.33 19:19:47
کیلوگرم 61767.97 366.5182 18.9689 62312.92 61333.93 19:19:47
تولا 720.45 4.2750 0.2213 726.81 715.39 19:19:47

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1582.17 4.5578 0.2900 1583.38 1565.85 19:22:27
گرم 50.87 0.1465 0.0093 50.91 50.34 19:22:27
کیلوگرم 50867.92 146.5373 9.3237 50906.84 50343.30 19:22:27
تولا 593.31 1.7092 0.1088 593.77 587.20 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.08 0.0267 0.1700 16.13 15.84 19:22:27
گرم 0.52 0.0009 0.0055 0.52 0.51 19:22:27
کیلوگرم 516.89 0.8586 5.4656 518.60 509.16 19:22:27
تولا 6.03 0.0100 0.0638 6.05 5.94 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 735.93 10.5044 1.4300 752.40 735.93 19:22:27
گرم 23.66 0.3377 0.0460 24.19 23.66 19:22:27
کیلوگرم 23660.63 337.7228 45.9755 24190.11 23660.63 19:22:27
تولا 275.97 3.9391 0.5363 282.15 275.97 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1710.25 10.1483 0.5900 1725.34 1698.23 19:19:47
گرم 54.99 0.3263 0.0190 55.47 54.60 19:19:47
کیلوگرم 54985.85 326.2745 18.9689 55470.96 54599.47 19:19:47
تولا 641.35 3.8056 0.2213 647.00 636.84 19:19:47

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1425.23 4.1057 0.2900 1426.32 1410.53 19:22:27
گرم 45.82 0.1320 0.0093 45.86 45.35 19:22:27
کیلوگرم 45822.27 132.0021 9.3237 45857.33 45349.69 19:22:27
تولا 534.46 1.5396 0.1088 534.87 528.95 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.48 0.0241 0.1700 14.53 14.27 19:22:27
گرم 0.47 0.0008 0.0055 0.47 0.46 19:22:27
کیلوگرم 465.62 0.7734 5.4656 467.16 458.66 19:22:27
تولا 5.43 0.0090 0.0638 5.45 5.35 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 662.93 9.4624 1.4300 677.77 662.93 19:22:27
گرم 21.31 0.3042 0.0460 21.79 21.31 19:22:27
کیلوگرم 21313.70 304.2236 45.9755 21790.66 21313.70 19:22:27
تولا 248.60 3.5484 0.5363 254.16 248.60 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1540.61 9.1417 0.5900 1554.20 1529.78 19:19:47
گرم 49.53 0.2939 0.0190 49.97 49.18 19:19:47
کیلوگرم 49531.73 293.9110 18.9689 49968.73 49183.68 19:19:47
تولا 577.73 3.4281 0.2213 582.83 573.67 19:19:47

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6528.99 18.8083 0.2900 6533.98 6461.65 19:22:27
گرم 209.91 0.6047 0.0093 210.07 207.75 19:22:27
کیلوگرم 209911.59 604.7011 9.3237 210072.21 207746.71 19:22:27
تولا 2448.37 7.0531 0.1088 2450.24 2423.12 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66.34 0.1102 0.1700 66.56 65.35 19:22:27
گرم 2.13 0.0035 0.0055 2.14 2.10 19:22:27
کیلوگرم 2132.99 3.5432 5.4656 2140.07 2101.10 19:22:27
تولا 24.88 0.0413 0.0638 24.96 24.51 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3036.88 43.3473 1.4300 3104.84 3036.88 19:22:27
گرم 97.64 1.3936 0.0460 99.82 97.64 19:22:27
کیلوگرم 97637.97 1393.6470 45.9755 99822.92 97637.97 19:22:27
تولا 1138.83 16.2552 0.5363 1164.32 1138.83 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7057.53 41.8779 0.5900 7119.79 7007.94 19:19:47
گرم 226.90 1.3464 0.0190 228.91 225.31 19:19:47
کیلوگرم 226904.63 1346.4047 18.9689 228906.52 225310.20 19:19:47
تولا 2646.58 15.7042 0.2213 2669.92 2627.98 19:19:47

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2420.35 6.9724 0.2900 2422.21 2395.39 19:22:27
گرم 77.82 0.2242 0.0093 77.88 77.01 19:22:27
کیلوگرم 77816.14 224.1682 9.3237 77875.69 77013.60 19:22:27
تولا 907.63 2.6147 0.1088 908.33 898.27 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.59 0.0409 0.1700 24.68 24.23 19:22:27
گرم 0.79 0.0013 0.0055 0.79 0.78 19:22:27
کیلوگرم 790.72 1.3135 5.4656 793.35 778.90 19:22:27
تولا 9.22 0.0153 0.0638 9.25 9.08 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1125.80 16.0692 1.4300 1150.99 1125.80 19:22:27
گرم 36.20 0.5166 0.0460 37.01 36.20 19:22:27
کیلوگرم 36195.29 516.6377 45.9755 37005.27 36195.29 19:22:27
تولا 422.18 6.0260 0.5363 431.62 422.18 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2616.29 15.5245 0.5900 2639.37 2597.91 19:19:47
گرم 84.12 0.4991 0.0190 84.86 83.52 19:19:47
کیلوگرم 84115.62 499.1245 18.9689 84857.74 83524.55 19:19:47
تولا 981.11 5.8217 0.2213 989.77 974.22 19:19:47

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12560.85 36.1846 0.2900 12570.47 12431.31 19:22:27
گرم 403.84 1.1634 0.0093 404.15 399.68 19:22:27
کیلوگرم 403840.52 1163.3603 9.3237 404149.54 399675.60 19:22:27
تولا 4710.32 13.5692 0.1088 4713.93 4661.74 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 127.64 0.2120 0.1700 128.06 125.73 19:22:27
گرم 4.10 0.0068 0.0055 4.12 4.04 19:22:27
کیلوگرم 4103.57 6.8166 5.4656 4117.20 4042.22 19:22:27
تولا 47.86 0.0795 0.0638 48.02 47.15 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5842.54 83.3941 1.4300 5973.28 5842.54 19:22:27
گرم 187.84 2.6812 0.0460 192.05 187.84 19:22:27
کیلوگرم 187841.78 2681.1819 45.9755 192045.33 187841.78 19:22:27
تولا 2190.95 31.2728 0.5363 2239.98 2190.95 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13577.70 80.5672 0.5900 13697.49 13482.29 19:19:47
گرم 436.53 2.5903 0.0190 440.38 433.47 19:19:47
کیلوگرم 436532.76 2590.2943 18.9689 440384.12 433465.31 19:19:47
تولا 5091.64 30.2127 0.2213 5136.56 5055.86 19:19:47

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 191257.41 550.9632 0.2900 191403.75 189284.91 19:22:27
گرم 6149.07 17.7139 0.0093 6153.77 6085.65 19:22:27
کیلوگرم 6149063.78 17713.8650 9.3237 6153769.02 6085646.76 19:22:27
تولا 71721.58 206.6114 0.1088 71776.46 70981.90 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1943.44 3.2283 0.1700 1949.89 1914.38 19:22:27
گرم 62.48 0.1038 0.0055 62.69 61.55 19:22:27
کیلوگرم 62482.89 103.7922 5.4656 62690.48 61548.76 19:22:27
تولا 728.79 1.2106 0.0638 731.21 717.89 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 88961.19 1269.7980 1.4300 90951.97 88961.19 19:22:27
گرم 2860.17 40.8250 0.0460 2924.17 2860.17 19:22:27
کیلوگرم 2860166.44 40824.9232 45.9755 2924171.62 2860166.44 19:22:27
تولا 33360.47 476.1746 0.5363 34107.01 33360.47 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 206740.33 1226.7540 0.5900 208564.32 205287.60 19:19:47
گرم 6646.86 39.4411 0.0190 6705.50 6600.15 19:19:47
کیلوگرم 6646851.06 39441.0275 18.9689 6705493.64 6600144.58 19:19:47
تولا 77527.68 460.0331 0.2213 78211.68 76982.91 19:19:47

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16574.04 47.7455 0.2900 16586.72 16403.11 19:22:27
گرم 532.87 1.5351 0.0093 533.28 527.37 19:22:27
کیلوگرم 532867.43 1535.0535 9.3237 533275.18 527371.82 19:22:27
تولا 6215.27 17.9046 0.1088 6220.03 6151.17 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 168.41 0.2798 0.1700 168.97 165.90 19:22:27
گرم 5.41 0.0090 0.0055 5.43 5.33 19:22:27
کیلوگرم 5414.66 8.9945 5.4656 5432.65 5333.71 19:22:27
تولا 63.16 0.1049 0.0638 63.37 62.21 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7709.23 110.0385 1.4300 7881.74 7709.23 19:22:27
گرم 247.86 3.5378 0.0460 253.40 247.86 19:22:27
کیلوگرم 247857.17 3537.8186 45.9755 253403.75 247857.17 19:22:27
تولا 2890.96 41.2645 0.5363 2955.66 2890.96 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17915.77 106.3084 0.5900 18073.83 17789.87 19:19:47
گرم 576.01 3.4179 0.0190 581.09 571.96 19:19:47
کیلوگرم 576004.83 3417.8925 18.9689 581086.70 571957.33 19:19:47
تولا 6718.42 39.8657 0.2213 6777.69 6671.21 19:19:47

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1681.70 4.8445 0.2900 1682.99 1664.36 19:22:27
گرم 54.07 0.1558 0.0093 54.11 53.51 19:22:27
کیلوگرم 54067.88 155.7556 9.3237 54109.25 53510.26 19:22:27
تولا 630.64 1.8167 0.1088 631.12 624.13 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.09 0.0284 0.1700 17.15 16.83 19:22:27
گرم 0.55 0.0009 0.0055 0.55 0.54 19:22:27
کیلوگرم 549.40 0.9126 5.4656 551.23 541.19 19:22:27
تولا 6.41 0.0106 0.0638 6.43 6.31 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 782.22 11.1652 1.4300 799.73 782.22 19:22:27
گرم 25.15 0.3590 0.0460 25.71 25.15 19:22:27
کیلوگرم 25149.05 358.9680 45.9755 25711.84 25149.05 19:22:27
تولا 293.33 4.1869 0.5363 299.90 293.33 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1817.84 10.7867 0.5900 1833.88 1805.07 19:19:47
گرم 58.44 0.3468 0.0190 58.96 58.03 19:19:47
کیلوگرم 58444.85 346.7996 18.9689 58960.49 58034.17 19:19:47
تولا 681.69 4.0450 0.2213 687.70 676.90 19:19:47

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 132877.78 382.7866 0.2900 132979.45 131507.37 19:22:27
گرم 4272.12 12.3069 0.0093 4275.39 4228.06 19:22:27
کیلوگرم 4272116.49 12306.8645 9.3237 4275385.50 4228056.95 19:22:27
تولا 49829.20 143.5451 0.1088 49867.33 49315.30 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1350.22 2.2429 0.1700 1354.71 1330.03 19:22:27
گرم 43.41 0.0721 0.0055 43.55 42.76 19:22:27
کیلوگرم 43410.54 72.1105 5.4656 43554.76 42761.55 19:22:27
تولا 506.33 0.8411 0.0638 508.01 498.76 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 61806.57 882.2034 1.4300 63189.69 61806.57 19:22:27
گرم 1987.13 28.3635 0.0460 2031.60 1987.13 19:22:27
کیلوگرم 1987125.95 28363.4768 45.9755 2031594.12 1987125.95 19:22:27
تولا 23177.48 330.8265 0.5363 23696.15 23177.48 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 143634.68 852.2982 0.5900 144901.91 142625.38 19:19:47
گرم 4617.96 27.4020 0.0190 4658.70 4585.51 19:19:47
کیلوگرم 4617958.61 27402.0030 18.9689 4658701.06 4585508.87 19:19:47
تولا 53863.04 319.6121 0.2213 54338.26 53484.56 19:19:47

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13774.76 39.6815 0.2900 13785.30 13632.70 19:22:27
گرم 442.87 1.2758 0.0093 443.21 438.30 19:22:27
کیلوگرم 442868.59 1275.7901 9.3237 443207.47 438301.16 19:22:27
تولا 5165.54 14.8806 0.1088 5169.49 5112.27 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 139.97 0.2325 0.1700 140.44 137.88 19:22:27
گرم 4.50 0.0075 0.0055 4.52 4.43 19:22:27
کیلوگرم 4500.15 7.4753 5.4656 4515.10 4432.87 19:22:27
تولا 52.49 0.0872 0.0638 52.66 51.70 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6407.17 91.4535 1.4300 6550.55 6407.17 19:22:27
گرم 206.00 2.9403 0.0460 210.61 206.00 19:22:27
کیلوگرم 205995.24 2940.2974 45.9755 210605.03 205995.24 19:22:27
تولا 2402.69 34.2951 0.5363 2456.46 2402.69 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14889.88 88.3534 0.5900 15021.24 14785.25 19:19:47
گرم 478.72 2.8406 0.0190 482.94 475.36 19:19:47
کیلوگرم 478720.28 2840.6263 18.9689 482943.85 475356.38 19:19:47
تولا 5583.71 33.1326 0.2213 5632.97 5544.47 19:19:47

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2568.41 7.3989 0.2900 2570.37 2541.92 19:22:27
گرم 82.58 0.2379 0.0093 82.64 81.72 19:22:27
کیلوگرم 82576.08 237.8804 9.3237 82639.27 81724.45 19:22:27
تولا 963.15 2.7746 0.1088 963.89 953.22 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.10 0.0434 0.1700 26.19 25.71 19:22:27
گرم 0.84 0.0014 0.0055 0.84 0.83 19:22:27
کیلوگرم 839.09 1.3938 5.4656 841.87 826.54 19:22:27
تولا 9.79 0.0163 0.0638 9.82 9.64 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1194.66 17.0522 1.4300 1221.40 1194.66 19:22:27
گرم 38.41 0.5482 0.0460 39.27 38.41 19:22:27
کیلوگرم 38409.32 548.2399 45.9755 39268.84 38409.32 19:22:27
تولا 448.00 6.3946 0.5363 458.02 448.00 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2776.33 16.4741 0.5900 2800.82 2756.82 19:19:47
گرم 89.26 0.5297 0.0190 90.05 88.63 19:19:47
کیلوگرم 89260.89 529.6555 18.9689 90048.41 88633.67 19:19:47
تولا 1041.12 6.1778 0.2213 1050.31 1033.81 19:19:47

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12186.55 35.1063 0.2900 12195.88 12060.87 19:22:27
گرم 391.81 1.1287 0.0093 392.11 387.77 19:22:27
کیلوگرم 391806.39 1128.6930 9.3237 392106.20 387765.58 19:22:27
تولا 4569.96 13.1649 0.1088 4573.46 4522.83 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 123.83 0.2057 0.1700 124.24 121.98 19:22:27
گرم 3.98 0.0066 0.0055 3.99 3.92 19:22:27
کیلوگرم 3981.29 6.6134 5.4656 3994.52 3921.77 19:22:27
تولا 46.44 0.0771 0.0638 46.59 45.74 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5668.43 80.9091 1.4300 5795.28 5668.43 19:22:27
گرم 182.24 2.6013 0.0460 186.32 182.24 19:22:27
کیلوگرم 182244.25 2601.2847 45.9755 186322.53 182244.25 19:22:27
تولا 2125.66 30.3409 0.5363 2173.23 2125.66 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13173.09 78.1664 0.5900 13289.31 13080.53 19:19:47
گرم 423.52 2.5131 0.0190 427.26 420.55 19:19:47
کیلوگرم 423524.43 2513.1056 18.9689 427261.02 420548.38 19:19:47
تولا 4939.91 29.3124 0.2213 4983.50 4905.20 19:19:47

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 547.77 1.5780 0.2900 548.19 542.12 19:22:27
گرم 17.61 0.0507 0.0093 17.62 17.43 19:22:27
کیلوگرم 17611.20 50.7333 9.3237 17624.68 17429.57 19:22:27
تولا 205.41 0.5917 0.1088 205.57 203.30 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.57 0.0092 0.1700 5.58 5.48 19:22:27
گرم 0.18 0.0003 0.0055 0.18 0.18 19:22:27
کیلوگرم 178.95 0.2973 5.4656 179.55 176.28 19:22:27
تولا 2.09 0.0035 0.0638 2.09 2.06 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 254.79 3.6368 1.4300 260.49 254.79 19:22:27
گرم 8.19 0.1169 0.0460 8.37 8.19 19:22:27
کیلوگرم 8191.65 116.9245 45.9755 8374.96 8191.65 19:22:27
تولا 95.55 1.3638 0.5363 97.68 95.55 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 592.11 3.5135 0.5900 597.34 587.95 19:19:47
گرم 19.04 0.1130 0.0190 19.20 18.90 19:19:47
کیلوگرم 19036.89 112.9609 18.9689 19204.84 18903.12 19:19:47
تولا 222.04 1.3176 0.2213 224.00 220.48 19:19:47

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7621.15 21.9546 0.2900 7626.98 7542.55 19:22:27
گرم 245.03 0.7059 0.0093 245.21 242.50 19:22:27
کیلوگرم 245025.42 705.8550 9.3237 245212.91 242498.40 19:22:27
تولا 2857.93 8.2330 0.1088 2860.12 2828.46 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 77.44 0.1286 0.1700 77.70 76.28 19:22:27
گرم 2.49 0.0041 0.0055 2.50 2.45 19:22:27
کیلوگرم 2489.79 4.1359 5.4656 2498.06 2452.57 19:22:27
تولا 29.04 0.0482 0.0638 29.14 28.61 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3544.89 50.5984 1.4300 3624.22 3544.89 19:22:27
گرم 113.97 1.6268 0.0460 116.52 113.97 19:22:27
کیلوگرم 113970.76 1626.7751 45.9755 116521.21 113970.76 19:22:27
تولا 1329.33 18.9744 0.5363 1359.08 1329.33 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8238.11 48.8832 0.5900 8310.79 8180.22 19:19:47
گرم 264.86 1.5716 0.0190 267.20 263.00 19:19:47
کیلوگرم 264861.05 1571.6302 18.9689 267197.81 262999.91 19:19:47
تولا 3089.29 18.3312 0.2213 3116.55 3067.58 19:19:47

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16944.79 48.8136 0.2900 16957.76 16770.03 19:22:27
گرم 544.79 1.5694 0.0093 545.20 539.17 19:22:27
کیلوگرم 544787.28 1569.3915 9.3237 545204.15 539168.74 19:22:27
تولا 6354.30 18.3051 0.1088 6359.16 6288.77 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 172.18 0.2860 0.1700 172.75 169.61 19:22:27
گرم 5.54 0.0092 0.0055 5.55 5.45 19:22:27
کیلوگرم 5535.78 9.1957 5.4656 5554.17 5453.02 19:22:27
تولا 64.57 0.1073 0.0638 64.78 63.60 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7881.68 112.5000 1.4300 8058.05 7881.68 19:22:27
گرم 253.40 3.6170 0.0460 259.07 253.40 19:22:27
کیلوگرم 253401.55 3616.9569 45.9755 259072.20 253401.55 19:22:27
تولا 2955.63 42.1875 0.5363 3021.77 2955.63 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18316.53 108.6865 0.5900 18478.13 18187.82 19:19:47
گرم 588.89 3.4944 0.0190 594.09 584.75 19:19:47
کیلوگرم 588889.63 3494.3482 18.9689 594085.18 584751.59 19:19:47
تولا 6868.70 40.7575 0.2213 6929.30 6820.44 19:19:47

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 298589.76 860.1600 0.2900 298818.24 295510.32 19:22:27
گرم 9599.88 27.6548 0.0093 9607.23 9500.88 19:22:27
کیلوگرم 9599876.54 27654.7655 9.3237 9607222.34 9500870.32 19:22:27
تولا 111971.24 322.5602 0.1088 112056.92 110816.45 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3034.08 5.0400 0.1700 3044.16 2988.72 19:22:27
گرم 97.55 0.1620 0.0055 97.87 96.09 19:22:27
کیلوگرم 97547.86 162.0396 5.4656 97871.94 96089.51 19:22:27
تولا 1137.78 1.8900 0.0638 1141.56 1120.77 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 138885.60 1982.4000 1.4300 141993.60 138885.60 19:22:27
گرم 4465.28 63.7356 0.0460 4565.20 4465.28 19:22:27
کیلوگرم 4465272.40 63735.5925 45.9755 4565196.84 4465272.40 19:22:27
تولا 52082.14 743.4005 0.5363 53247.64 52082.14 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 322761.60 1915.2000 0.5900 325609.20 320493.60 19:19:47
گرم 10377.03 61.5751 0.0190 10468.58 10304.11 19:19:47
کیلوگرم 10377018.66 61575.0639 18.9689 10468571.06 10304100.82 19:19:47
تولا 121035.69 718.2005 0.2213 122103.54 120185.19 19:19:47

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6473.00 18.6470 0.2900 6477.95 6406.24 19:22:27
گرم 208.11 0.5995 0.0093 208.27 205.97 19:22:27
کیلوگرم 208111.61 599.5158 9.3237 208270.86 205965.30 19:22:27
تولا 2427.38 6.9926 0.1088 2429.23 2402.34 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 65.77 0.1093 0.1700 65.99 64.79 19:22:27
گرم 2.11 0.0035 0.0055 2.12 2.08 19:22:27
کیلوگرم 2114.70 3.5128 5.4656 2121.72 2083.08 19:22:27
تولا 24.67 0.0410 0.0638 24.75 24.30 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3010.84 42.9756 1.4300 3078.22 3010.84 19:22:27
گرم 96.80 1.3817 0.0460 98.97 96.80 19:22:27
کیلوگرم 96800.73 1381.6966 45.9755 98966.95 96800.73 19:22:27
تولا 1129.07 16.1159 0.5363 1154.33 1129.07 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6997.01 41.5188 0.5900 7058.74 6947.84 19:19:47
گرم 224.96 1.3349 0.0190 226.94 223.38 19:19:47
کیلوگرم 224958.94 1334.8594 18.9689 226943.67 223378.19 19:19:47
تولا 2623.88 15.5696 0.2213 2647.03 2605.44 19:19:47

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 125174.87 360.5965 0.2900 125270.65 123883.91 19:22:27
گرم 4024.47 11.5934 0.0093 4027.55 3982.96 19:22:27
کیلوگرم 4024462.53 11593.4374 9.3237 4027542.04 3982957.12 19:22:27
تولا 46940.61 135.2238 0.1088 46976.53 46456.50 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1271.95 2.1129 0.1700 1276.17 1252.93 19:22:27
گرم 40.89 0.0679 0.0055 41.03 40.28 19:22:27
کیلوگرم 40894.04 67.9303 5.4656 41029.90 40282.67 19:22:27
تولا 476.98 0.7923 0.0638 478.57 469.85 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 58223.65 831.0622 1.4300 59526.59 58223.65 19:22:27
گرم 1871.93 26.7193 0.0460 1913.82 1871.93 19:22:27
کیلوگرم 1871932.56 26719.2502 45.9755 1913822.91 1871932.56 19:22:27
تولا 21833.89 311.6486 0.5363 22322.49 21833.89 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 135308.19 802.8906 0.5900 136501.97 134357.40 19:19:47
گرم 4350.26 25.8135 0.0190 4388.64 4319.69 19:19:47
کیلوگرم 4350256.23 25813.5129 18.9689 4388636.85 4319687.60 19:19:47
تولا 50740.61 301.0842 0.2213 51188.28 50384.06 19:19:47

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6668.50 19.2102 0.2900 6673.61 6599.73 19:22:27
گرم 214.40 0.6176 0.0093 214.56 212.19 19:22:27
کیلوگرم 214397.24 617.6231 9.3237 214561.30 212186.10 19:22:27
تولا 2500.69 7.2038 0.1088 2502.60 2474.90 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 67.76 0.1126 0.1700 67.99 66.75 19:22:27
گرم 2.18 0.0036 0.0055 2.19 2.15 19:22:27
کیلوگرم 2178.57 3.6189 5.4656 2185.81 2146.00 19:22:27
تولا 25.41 0.0422 0.0638 25.49 25.03 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3101.78 44.2736 1.4300 3171.19 3101.78 19:22:27
گرم 99.72 1.4234 0.0460 101.96 99.72 19:22:27
کیلوگرم 99724.42 1423.4282 45.9755 101956.06 99724.42 19:22:27
تولا 1163.17 16.6026 0.5363 1189.20 1163.17 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7208.34 42.7728 0.5900 7271.94 7157.69 19:19:47
گرم 231.75 1.3752 0.0190 233.80 230.13 19:19:47
کیلوگرم 231753.42 1375.1764 18.9689 233798.09 230124.92 19:19:47
تولا 2703.13 16.0398 0.2213 2726.98 2684.14 19:19:47

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2479.36 7.1424 0.2900 2481.26 2453.79 19:22:27
گرم 79.71 0.2296 0.0093 79.77 78.89 19:22:27
کیلوگرم 79713.26 229.6333 9.3237 79774.26 78891.16 19:22:27
تولا 929.76 2.6784 0.1088 930.47 920.17 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.19 0.0419 0.1700 25.28 24.82 19:22:27
گرم 0.81 0.0013 0.0055 0.81 0.80 19:22:27
کیلوگرم 810.00 1.3455 5.4656 812.69 797.89 19:22:27
تولا 9.45 0.0157 0.0638 9.48 9.31 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1153.25 16.4610 1.4300 1179.05 1153.25 19:22:27
گرم 37.08 0.5292 0.0460 37.91 37.08 19:22:27
کیلوگرم 37077.71 529.2330 45.9755 37907.44 37077.71 19:22:27
تولا 432.47 6.1729 0.5363 442.15 432.47 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2680.07 15.9030 0.5900 2703.72 2661.24 19:19:47
گرم 86.17 0.5113 0.0190 86.93 85.56 19:19:47
کیلوگرم 86166.32 511.2929 18.9689 86926.53 85560.84 19:19:47
تولا 1005.03 5.9636 0.2213 1013.90 997.97 19:19:47

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11788.43 33.9594 0.2900 11797.45 11666.85 19:22:27
گرم 379.01 1.0918 0.0093 379.30 375.10 19:22:27
کیلوگرم 379006.55 1091.8200 9.3237 379296.57 375097.75 19:22:27
تولا 4420.66 12.7348 0.1088 4424.05 4375.07 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 119.79 0.1990 0.1700 120.18 118.00 19:22:27
گرم 3.85 0.0064 0.0055 3.86 3.79 19:22:27
کیلوگرم 3851.22 6.3974 5.4656 3864.02 3793.65 19:22:27
تولا 44.92 0.0746 0.0638 45.07 44.25 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5483.25 78.2659 1.4300 5605.96 5483.25 19:22:27
گرم 176.29 2.5163 0.0460 180.24 176.29 19:22:27
کیلوگرم 176290.55 2516.3040 45.9755 180235.60 176290.55 19:22:27
تولا 2056.22 29.3497 0.5363 2102.24 2056.22 19:22:27
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12742.74 75.6128 0.5900 12855.17 12653.20 19:19:47
گرم 409.69 2.4310 0.0190 413.30 406.81 19:19:47
کیلوگرم 409688.40 2431.0055 18.9689 413302.92 406809.58 19:19:47
تولا 4778.53 28.3548 0.2213 4820.69 4744.95 19:19:47
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 98.55 2.22 0.96 0.07 1,402.67 13.71 5.98 0.56